Výrobky

Kameninu používan z dôvodu jej velmi dobrých užitkových vlasnosti , nakolko sa vypaluje pri vyšších teplotách ako „pórovina“(stará Majolika,Poždišovská keramika) tak viac zodpovedá požiadavkám dnešnej doby (umývanie v umývačke ,použitie v mikrovlnke, atď.)